Privātuma atruna

Rīgas mārketinga nedēļas LOOP mājas lapā, turpmāk tekstā saukta Māja lapa, apmeklētāju personas datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

SIA “Idea House” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko esat brīvprātīgi iesnieguši, lūdzot sazināties ar jums, saņemt konsultāciju vai piedalīties kādā no SIA “Idea House” organizētajiem pasākumiem u.c., tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot brīvprātīgi savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas noteikts Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībās par personas datu aizsardzību.

Piedaloties SIA “Idea House” pasākumos, jūs piekrītat, ka uzņemtie foto un video materiāli tiks izmantoti pasākumu turpmākai popularizēšanai.

Personisko datu un informācijas ievākšana ir ierobežots un brīvprātīgs process, kas palīdz jums atrast produktus un pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst tieši jūsu vajadzībām. Kā lietotājs jūs varat izvēlēties saņemt no mums informāciju, lai tas būtu iespējams, par jums nepieciešama tikai pamatinformācija. Papildinformācija netiek ievākta bez jūsu atļaujas, kā arī jūs vienmēr varat atjaunināt mums sniegto personisko informāciju vai arī atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas rakstot uz e-pastu .

SIA “Idea House” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.